יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת אתר העירייה תחומי למידה הכיתות שלנו למידה בחירום חדר מורים יצירת קשר

אמנת התנהגות יחס של כבוד בין אדם לאדם הוא תנאי הכרחי לקיומה של חברה תקינה. אנו רואים חשיבות רבה בקיום דרכי תקשורת נאותים בין תלמידים לתלמידים, בין מורים לתלמידים ובין הורים לקהילת בית הספר . ביחד נפעל ליצירת אקלים חיובי ובטוח. במסגרת התכנית לשיפור האקלים בבית -הספר, אנו מתייחסים לנושא מניעת האלימות וקבלת סמכות המבוגר בכתה ,בהפסקה ובהסעות. ברצוננו להביא לידיעתכם את הכללים, הנהלים ואת האמצעים לאכיפתם. אנו רואים בכם ההורים שותפים מלאים להשגת יעד זה! כללי ההתנהגות בכתה · כניסה לכתה וישיבה במקום מיד עם הישמע הצלצול. · רשות הדיבור במהלך השיעור תינתן על ידי המורה בלבד. · התלמיד יהיה קשוב להנחיות המורה במהלך השיעור ויבצע את המטלות . כללי ברזל "בל יעבור"· איסור על שימוש באלימות פיסית ומילולית בכתה, בהפסקה ובהסעות. · אין לערער על סמכות המבוגר בבית הספר. להלן אמצעי האכיפה שיופעלו, באם התלמיד/ה לא יעמדו בכללים הללו. אלימות מילולית שלב א'- בירור, אזהרה ושיחה עם המחנכת ,ידוע בכתב של ההורים ,רכזת והמנהלת. שלב ב' – שיחה עם רכזת השכבה ,ידוע בכתב של ההורים והמנהלת. שלב ג'- זימון ההורים לשיחה עם צוות בית הספר. אלימות פיזית שלב א' – בירור עם המחנכת או מורה מקצועית ,יידוע בכתב של ההורים, רכזת ומנהלת. שלב ב'- יידוע בכתב של ההורים והרחקה לכתה אחרת. שלב ג' הרחקה ליום אחד הכוללת משימה לימודית. יידוע בכתב ובעל פה של ההורים, חזרה לאחר ההרחקה בליווי אחד ההורים לשיחה עם צוות בית הספר. במקרה של אלימות פיזית חריגה יוזמנו ההורים מידית לבית הספר, לקחת את ילדם ! אלימות בהסעות שלב א' – ברור ,אזהרה ויידוע בכתב של ההורים. שלב ב' – הרחקה מההסעות ויידוע בכתב ובעל פה של ההורים. במקרה של אלימות פיזית או מילולית כלפי איש צוות – יוזמנו ההורים מיידית לבית הספר והתלמיד/ה יורחקו מבית הספר. ** מסמך זה אינו מהווה תחליף לתקנון בית הספר הקיים אנו התלמיד/ה :_____________ וההורים ________________________קראנו את אמנת ההתנהגות הבית ספרי ומתחייבים למלא ולכבד את הכתוב בו.חתימת ההורים:_____________________________ חתימת התלמיד:____________________________

 
 
הודעות
אירועים ותמונות מהווי בית הספר - תשע"ט
רשימות ספרים תשע"ט
פינת היועצת
יום האינטרנט הבטוח
חינוך לחיים בחברה
חידון תנ"ך
חידון בגין
הבוגרים שלנו
ארכיון